Eş Kefalet Miktarları

2014 Eş kefalet miktarları ne kadar?Bildiğiniz üzere kefalet bir kişinin borcunu ödememesi haline devreye girilmesi anlamına gelmektedir. Eğer asıl borçlu kişi borcunu ödemezse, kişiye kefil olan kişi borcu ödemek ile yüükümlüdür. Ancak, kefil olma kuralları da vardır ve yasalarda da kefillik sözleşmesinin kuralları açıkça belirtilmiştir. Eğer kefil olacak kişi, bir başkasının borcunu ödememesi haline borcu ödemeyi kabul ediyorsa, kefil olunan azami tutarın ve trihin yazılı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Evlilerin kefil olması durumunda ise, eşin yazılı rızası gerekmektedir. Zamanında fazlaca tartışılan bu düzenleme, evlilik mal rejimi gereğince getirilmiştir. Bu yüzden eşlerden biri eğer kefil olacaksa diğer eşin mutlaka rızasının olması gerekmektedir. Yani kısaca özetlemek gerekirse, kefaletin her türünde eşin izni aranır.

KEFALET SÖZLEŞMESİ

Kefalet sözleşmesinin geçerli sayılabilmesi için ise, sözleşmenin kesinlikle yazılı bir şekilde yapılmış olması, kefilin sorumlu olacağı azami miktarın belirtilmiş olması ve kefalet tarihinin belirtilmiş olması gerekmektedir. Ancak şöyle bir durum söz konusu ki, eğer mahkeme tarafından verilmiş bir ayrılık kararı varsa veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı varsa eşlerin kefil olmasında diğer eşin rızası aranmaz. Eşlerinin rızasının ise, sözleşmenin kurulmasından önce yada en geç kurulduğu anda verilmiş olması gerekmektedir. Kefil olma durumunda kefilin sorumlu olacağı miktarın artmasına sebep olmayan, Adi kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine sebep olmayan ve kefil yararına olan güvencelerin önemli ölçüde azalmasına sebep olmayan değişikliklerde eşin rızasına gerek olmaz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir