NOTERLER CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK OLUR MU? NÖBETÇİ NOTER OLUR MU?

Noterler yasalardan aldıkları yetkilerle çeşitli belgelere yasal geçerlilik kazandırma hizmeti veren kamu görevlileridir. İki kişi arasındaki herhangi bir anlaşma noterler sayesinde geçerlilik kazanmakta ve yasal açıdan irdelenmesi gerektiğinde kolaylıkla işlem görmesi amaçlanmaktadır. Özetle herhangi bir işlemin hukuki geçerlilik kazanması için noter onayı şarttır aksi takdirde işlem yok hükmündedir ve çıkacak bir aksilikte hukuki yollara başvurmak bize çözüm olamamaktadır.

Noterlerin görevlerinden bahsetmemiz gerekirse;  ev, arsa, taşıt gibi taşınmazların satış sözleşmelerini onaylamak, yabancı dilden tercüme edilen belgeleri onaylamak, imza, mühür ya da işaretlerin söz konusu kişilere ait olduğunu onaylamak ve onların adına ihbarname, ihtarname ve protesto göndermek,  kopya evrakları onaylayarak onları aslı gibi geçerli hale getirmektir.

Sayılan tüm bu görevleri açısından hukuki alanda yerleri ve önemleri oldukça nettir. Hukuki her işlemin geçerliliği ve sürdürülebilirliği açısından noterlerin görevi çok önemlidir. Kayıt altına alınan her evrak aslında ileri ki süreçte doğacak her bir mağduriyeti ayrı ayrı garanti altına almakta adeta doğabilecek problemleri daha ilk aşamada çözüme kavuşturmaktadırlar. Bir örnekle açıklayacak olursak, iki kişi arasında imzalanan bir satış sözleşmesi noter onayı almamışsa ve sonraki süreçte bu sözleşmeyle ilgili taraflardan herhangi biriyle ilgili bir problem çıkarsa mahkemeye intikal ettiği takdirde, hukuki açıdan yapılabilecek hiçbir şey yoktur.

Çünkü noter onayı olmadığı için söz konusu sözleşme yok hükmündedir ve mahkemeler için hiçbir şey ifade etmez. Oysa ki bahsi geçen sözleşme noter tarafından onaylanmış olsaydı herhangi bir aksaklıkta mahkemeye başvurma hakkı sözleşmenin her iki tarafı için de mümkün olacak ve mahkeme tarafından bu sözleşme hukuki temellerle incelenebilecekti. Daha sora ise mahkeme tarafından değerlendirilip var olan sorun uygun bir çözüme kavuşacak ve mevcut olan mağduriyet giderilebilme imkânı bulacaktı.

Hukuki süreçler için varlığı bu kadar önem taşıyan noterler de birer devlet dairesi olma özelliği taşımaktadır. Bu yüzden de çalışma saatleri 08:30-12:30 ile 13:00-17:00 arasında olup resmi tatiller ve hafta sonları tatildir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir