Tübitak İşçi Alımı 2015

TÜBİTAK işçi alımı 2015 tarihi için henüz belirlenmedi ama 2014 yılının son personel alımı içi geri sayım başladı. Personel alımları için son başvuru tarihi 14 Kasım 2014 olarak belirlendi.

TÜBİTAK 2014 işçi alımları Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecek. Alınacak personel sayısı ise 33 olarak belirlenmiş. TÜBİTAK işçi alımı 2015 için henüz belirlenmedi. Kurumun alım yapacağı personeller için, gerekli ön koşullar, kurumun resmi internet sitesinden duyuruldu. TÜBİTAK işçi alımı için başvurularını sadece internet üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Onun dışında yapılan yapılan başvurular kurum tarafından kabul edilmiyor. Adaylarda aranacak genel koşullar ise aşağıdaki gibi:

a)Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d)Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

e)Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.

 

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + ->3,20

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır.

Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.

f)Yabancı Dil yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

SınavTürü KPDSUDS

YDS

TOEFLIBT IELTS TOEFLCBT TOEFLPBT FCE CAE CPE
ÇTÜE.01 70 68 6,5 190 520 B C C
ÇTÜE.02 70 68 6,5 190 520 B C C
ÇTÜE.03 70 68 6,5 190 520 B C C
ÇTÜE.04 65 61 6,0 173 500 B C C
ÇTÜE.05 65 61 6,0 173 500 B C C
ÇTÜE.06 65 61 6,0 173 500 B C C
ÇTÜE.07 65 61 6,0 173 500 B C C
ÇTÜE.08 65 61 6,0 173 500 B C C

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

International English Language TestingSystem

 

Kurum tarafından kabul edilen ve resmi dili o yabancı dilde olan bir ülkede; yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir