Yabancıların Türkiye’de İşyeri Açma Şartları

Ülkemizde yatırım yapmak isteyen istemekte olan kişilerin en çok merak ettiği konular arasında muhatap olacakları ilk durum olma özelliği taşımakta olan yabancıları Türkiye’de işyeri açma şartları bulunmaktadır. Ülkemizde söz konusu olan yatırımcılara kolaylık sunmakta olan pek çok çalışma mevcut olmakla birlikte yabancı yatırımcılar için uygulanmakta olan mevzuatı bilmek bu konuda oldukça önemli bir konudur.

Ülkemizde yabancı yatırımcılar için yatırım yapma prosedürü aşağıda belirtildiği gibidir:

 • Yabancı yatırımcılar ve yerli yatırımcılar ülkemizde eşit şartlara sahiptirler,
 • Yurtdışında ikamet etmekte olan kişiler bu durumu söz konusu ikamet belgesi ve çalışma izni ile belgeleyebilen kişiler kanunlar uyarınca yabancı yatırımcı olarak kabul edilmektedir.
 • Bahsi geçmekte olan bu yabancı yatırımcıların işyeri açmak için gerekli olan belgeler ise şunlardır:

Şahıs Şirketleri İçin;

 1. Tacir tarafından imzalanmış olan bir adet dilekçe,
 2. Ev adresi, iş adresi, yapılacak olan işin konusu, işe başlanacak olan tarih, işi yapacak kişinin uyruğu, ticari unvanı ve en altta da tacirin üç adet imzası bulunmakta olan ticari unvan tasdiknamesi,
 3. Noter tarafından onaylanmış ve tercüme edilmiş iki adet pasaport örneği,
 4. Vergi numarası dökümü,
 5. Yetkililer tarafından imzalanmış olan ve ortakların da resminin bulunduğu oda kayıt beyannamesi,

Limited Şirketleri İçin;

 1. Yetkili kişi tarafından imzalanmış olan bir adet dilekçe,
 2. İlgili yerlerin doldurularak yetkililer tarafından imzalanmış olan üç sayfadan oluşan kuruluş bildirim formuna ait beş adet örnek,
 3. Ana sözleşmenin noter tarafından tasdiklenmiş olan dört adet örneği,
 4. Kurucuların ve müdürlerin noter ve muhtar tarafından onaylanmış olan iki adet nüfus cüzdanı sureti,
 5. Pasaportun tercüme edilmiş ve noter tarafından onaylanmış olan iki adet sureti,
 6. Vergi numarası dökümü,
 7. Şirkette bulunmakta olan müdürlerin unvanları ile birlikte verdikleri imza beyannamesinden iki adet nüsha,
 8. Ödenmesi gereken vergilere dair tahsil edildi imzalı ve kaşeli banka dekontları,
 9. Yetkililerin resimlerinin ve imzalarının bulunduğu oda kayıt beyannamesi ve
 10. Yetkililer tarafından imzalanmış olan taahhütname.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir