yurtdışı fuarlara katılım

Ülkemiz açısından bakıldığında yurt dışı fuarlara katılım oldukça önemlidir. Ülkemizde üretilen malların tanıtılması ve bu mallara ilişkin yeni pazarların oluşmasında en etkili yoldur. Kendi ürettiğimiz ürünlerin tüm dünyaya duyurulması ve iş potansiyelinin artması için yurtdışındaki fuarlara katılım yüksek olmalıdır. İhracatın artması için yurtdışındaki fuarların detskelenmesi gerekmektedir. Bunun için de öncelikle başvuru yapılmalıdır. Yurt dışı fuar organizasyonlarına söz konusu fuara iştirak eden firma ve kuruluşlar ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlar katılabilirler.

Yurtdışındaki fuarlara katılım için gerekli olan bütün bilgi ve belgeler fuar bittikten en geç 3 ay içinde müşteşarlıkça belirlenir ve ihracatçı birlikleri genel sekterliklerine intikal edilir. Fuarın başlama tarihinden en az 15 gün önce ise, fuarın yetili organizasyonu tarafından düzenlenen boş stand yer tahsis belgesi veya faturasını ihracatçı birliği genel sekreterliğine ibraz eder. Bu şekilde fuara katılım sağlanmış olur.Üstelik yurtdışı fuarlarına katıldığınız takdirde fuar alanında düzenlene basın toplantısı ve kokteyller, elektonik ortamda tanıtımlar, reklam panoları, kataloglar, afişler, broşürler, yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlar, defileler ve faks, telefon ve internet gibi ihtiyaçları gidermek için info stand destek olarak veriliyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir